Dzień Samorządu Terytorialnego 2016

Zmień wielkość czcionki:

tulipany

Drodzy Samorządowcy!

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r. Dniem Samorządowca. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, która zreformowała ustrój administracyjny w Polsce i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

Minęło już 26 lat od momentu reaktywowania w naszym kraju samorządu terytorialnego. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy w „małych ojczyznach", ten okres stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dziś z perspektywy czasu można z całą pewnością stwierdzić, że ze wszystkich reform okresu transformacji reaktywacja samorządu terytorialnego stała się największym sukcesem Polski. Jest to zasługa wielu działaczy aktywizujących lokalne społeczności, ale przede wszystkim mieszkańców polskich gmin i miast, powiatów tworzących z mocy prawa wspólnoty samorządowe.

Z okazji tak doniosłego święta pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności na terenie Naszego Powiatu za wspólną troskę, trud i poświęcenie w służbie polskiemu społeczeństwu, za codzienną pracę na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz przynależności do naszej powiatowej Ojczyzny, za dobre pomysły i decyzję, licząc na Państwa dalsze zaangażowanie, byście w duchu odpowiedzialności, ale i z odwagą działali dla dobra naszej „małej Ojczyzny”. Życzymy Wam wszystkim, drodzy pracownicy samorządowi w starostwie powiatowym i w jednostkach organizacyjnych w Gostyninie, drodzy urzędnicy Naszego Powiatu, drodzy radni, pracownicy kultury, szkół i pracownicy społeczni, pomyślności w realizacji interesów oraz potrzeb mieszkańców Powiatu Gostynińskiego.

 podpisy

 

Wydział PR