Wyszukaj

COVID-19

Domowa Opieka Medyczna

corona


Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu.  Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.

Źródło:Ministerstwo Zdrowia


 

Informacje w sprawie Punktów Diagnostyki Mobilnej w Płocku

covid 5027031 1920


W związku z otrzymana informacją z firmy Centrum Medyczne „CortenMedic”, obsługującej Punkty Diagnostyki Mobilnej Covid-19 informujemy, że od dnia 16.11.2020 r. Punkty Diagnostyki Mobilnej w Płocku przy ul. Kobylińskiego 21a będzie czynny w trybie 24 godzinnym.

Jednocześnie informujemy, że od 09.11.2020 r. funkcjonuje drugi namiot na parkingu Orlen Arena przy ul. Plac Celebry Papieskiej 1 czynny w godzinach:

Zachęcamy mieszkańców powiatu Gostynińskiego do korzystania również z tych Punktów Diagnostyki Mobilnej, tym samym odciążając pracę PDM w Gostyninie.

 

Mazowsze wspiera organizacje pozarządowe w walce z COVID-19

r3d1nFqGiWmso2uDZAemjr6tkxiaqx62x


O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które biorą udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19.

 

Otrzymane w ramach naboru wniosków środki mogą zostać przeznaczone m.in. na:

  • zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców województwa (np. maseczek ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji),
  • dezynfekcję przestrzeni publicznej (wiat przystankowych, bulwarów, parków czy placów zabaw),
  • ozonowanie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół, świetlic itp.)
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne związane z problemami spowodowanymi pandemią),

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że proponowany dla organizacji pozarządowych program to odpowiedź samorządu Mazowsza na panującą obecnie sytuację. – Nabór uruchomiliśmy już w czerwcu. Do tej pory z naszej pomocy skorzystało 49 organizacji, a szansę na dofinansowanie mają kolejne, ponieważ do rozdysponowania mamy jeszcze blisko 370 tys. zł. Takie wsparcie finansowe pozwoli organizacjom pozarządowym skutecznie nieść pomoc osobom słabszym czy szczególnie narażonym na zakażenie – niepełnosprawnym, samotnym, seniorom czy bezdomnym.

 

→Czytaj więcej

-----------------------

Źródło:www.mazovia.pl

Ogłoszenie Ministerstwa Zdrowia

mz

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

♦Dystans

♦Dezynfekcja

♦Maseczka

♦Aplikacja #StopCovid

♦Wietrzenie pomieszczeń

#koronawirus

Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego w sprawie obsługi interesantów

 DSC0023


Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 12 października 2020 r.

-----------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 24 ust 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758), oraz ze wskazaniem Powiatu Gostynińskiego jako obszaru żółtego, na którym obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, kierując się bezpieczeństwem mieszkańców i pracowników Starostwa, mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanych informuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyninie bezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz zachowaniem rygorów sanitarnych.

Obsługa interesantów odbywa się każdorazowo po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty, w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce. Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi
(nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Powyższego ograniczenia nie stosuje się do:

1. dziecka do ukończenia 13 roku życia,

2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,

4. osoby wymagającej pomocy tłumacza,

5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych.

Wszyscy interesanci przebywający w budynkach Starostwa oraz w przestrzeni publicznej są zobowiązani do:

-        - zakrywania ust i nosa przy użyciu m.in. maseczek, przyłbic, chust, szalików,

-        - odkażania dłoni płynem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu do budynku,

-        - zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Apeluję, aby w pierwszej kolejności dokumenty były składane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP : 2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. w formie elektronicznej na email lub telefonicznie.

Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Osoby z widocznymi oznakami choroby nie będą obsługiwane.

Proszę Państwa o wyrozumiałość.

------------------------

 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego z dnia 12.10.2020 roku

Lokalizacja Wydział/biuro Telefon e-mail Portal
ul. Dmowskiego 13 Biuro Rady Powiatu 24 235 21 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
Wydział Promocji
i Rozwoju
24 235 33 20 gostynin.powiat.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl
Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 24 235 22 15 gostynin.powiat.pl
Wydział Finansowy

24 235 24 87

24 235 23 53

gostynin.powiat.pl
Wydział Organizacyjny 24 235 22 90 gostynin.powiat.pl
Wydział Architektury
i Budownictwa

24 235 22 74

24 235 79 86

gostynin.powiat.pl
Wydział Edukacji i Kultury 24 235 25 44 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 24 235 24 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. pinbgostynin.eu
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 24 235 79 87 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
ul. 3 Maja 43b Wydział Komunikacji

24 235 79 82
(wydawanie praw jazdy)

24 235 79 84
(rejestracja pojazdów)

24 235 79 83

24 235 68 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości

24 235 24 84

24 235 85 07

(dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

gostynin.powiat.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

24 235 20 96 (ochrona środowiska)

24 235 23 26 (leśnictwo)

gostynin.powiat.pl
Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Gostyninie
24 235 36 96 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. x