Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zmień wielkość czcionki:

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA
siedziba ul. 3-go Maja 43B, 09-500 Gostynin

pok. nr 111 ( I piętro ) telefon (0-24) 235 33 26 (naczelnik)
pok. nr 112 ( I piętro ) telefon (0-24) 235 20 96 (ochrona środowiska)
pok. nr 113 ( I piętro ) telefon (0-24) 235 23 26 (leśnictwo)    

Formularze dla interesanta dot. Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa:

Oświadczenie własciciela chartów lub ich mieszanców
Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie psów rasy chart/mieszańca
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej
Wniosek o wykreślenie z powiatowego rejestru zwierząt należących do gatunków , podlegających ograniczeniem na podstawie umów międzynarodowych
Wniosek o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Wniosek o wydanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi
Wniosek o wykonanie inwentaryzacji lasu
Wniosek o wydanie zaświadczenia opisu taksacyjnego lasu
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny
Wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z „Uproszczonym planem urządzenia lasu”
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie / przetwarzanie odpadów
Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
Wniosek o wydanie decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny
Wniosek o wygaszenie koncesji na wydobywanie kopaliny
Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Wniosek o wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zgłoszenie projektu robót geologicznych na wykonanie wierceń w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów, wydania dla nieruchomości decyzji na podstawie art.19 ust. 3 ustawy o lasach

Zgłoszenie wykonania czynności,robót lub urządzeń wodnych niewymagających pozwolenia wodnoprawnego

Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
   Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka objęta jest upul lub czy została wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Wróć do wyboru kategorii

 

administrator

INFORMACJE POWIATOWE

40 km po pustyni NEGEV dla Mocarzewa
Marathon Dariusz Kiełbasa Biegniemy po pustyni w Izraelu aby pomóc zbudować dom dla dzieci z Mocarzewa. Wraz z Darkiem Jakubowskim ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Debata o bezpieczeństwie
V Debata powiatowa w Gostyninie22 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Projekt programu ...

Związek Kombatantów
Związek Kombatantów

  Związek ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

Karta praw pacjenta
Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

  Nocna i świąteczna ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345