Wydziału Architektury i Budownictwa

Zmień wielkość czcionki:

Pozwolenia:

Zgłoszenia:

 

Przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów wniosków
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę

Rozbiórka obiektów budowlanych

 

Numer konta bankowego do zapłaty opłaty skarbowej

89102039740000530200066258

Urząd Miasta Gostynina

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,

 

Wydział Promocji