Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Artykuły

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zmień wielkość czcionki:

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA
siedziba ul. 3-go Maja 43B, 09-500 Gostynin

pok. nr 111 ( I piętro ) telefon (0-24) 235 33 26 (naczelnik)
pok. nr 112 ( I piętro ) telefon (0-24) 235 20 96 (ochrona środowiska)
pok. nr 113 ( I piętro ) telefon (0-24) 235 23 26 (leśnictwo)    


 

 

formularze

 

 

Formularze dla interesanta dot. Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa:

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania
Oświadczenie właściciela chartów lub ich mieszańców
przedłożenie dokumentacji geologicznej innej
wniosek o cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących wlasności Skarbu Państwa
wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
wniosek o wydanie decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasu
wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu
wniosek o wydanie decyzji o zmianie użytku leśnego (Ls) na rolę (R)
wniosek o wydanie karty lowiectwa podwodnego
wniosek o wydanie karty wedkarskiej
wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny
wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka objęta jest upul lub czy została wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
wniosek o wydanie zaświadczenia opisu taksacyjnego lasu
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy
wniosek o wydanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej
wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowanie chartów lub ich mieszańców
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
wniosek o wygaszenie koncesji na wydobywanie kopaliny
wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej

wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych , których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
zgloszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
zgloszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
zgłoszenie projektu robót geologiczmnych - ciepło Ziemi
Wniosek o wydanie zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną
icon doc wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Wróć do wyboru kategorii

 

administrator